Trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu (Khóa học miễn phí của Microsoft)

Khóa học "Trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu" là điểm khởi đầu tốt cho tất cả những ai muốn thực hiện bước đầu tiên trong việc làm sáng tỏ những bí mật của công nghệ này.

Trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ là một ngành khoa học, công nghệ hiện diện ngày càng sâu sắc trong cuộc sống của mỗi người, bất kể họ làm việc trong lĩnh vực nào. Các công ty lớn như Microsoft, Google, Adobe và OpenAI đang phát triển và triển khai trí tuệ nhân tạo trong ngày càng nhiều ứng dụng và lĩnh vực.

Có liên quan: YouTube và Google DeepMind công bố thử nghiệm âm nhạc với AI

Trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu (Khóa học miễn phí của Microsoft)

Khám phá thế giới Trí tuệ nhân tạo (AI) với chương trình giảng dạy 24 bài học 12 tuần của Microsoft! Nó đào sâu các lĩnh vực Thông minh Symbolic AI, Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing và khác. Các bài học thực hành, câu hỏi và phòng thí nghiệm sẽ nâng cao khả năng học tập của bạn. Hoàn hảo cho người mới bắt đầu, hướng dẫn toàn diện này được viết bởi các chuyên gia bao gồm TensorFlow, PyTorch và các nguyên tắc đạo đức của Trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu
Trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu

Liên kết: Trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu

Khóa học "Trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu" bao gồm:

  • Các cách tiếp cận khác nhau đối với Trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả cách tiếp cận mang tính biểu tượng "cũ" với cách biểu diễn và suy luận kiến ​​thức - Knowledge Representation (GOFAI).
  • Neural NetworksDeep Learning, đó là nền tảng của Trí tuệ nhân tạo hiện đại. Chúng tôi sẽ minh họa các khái niệm đằng sau những chủ đề quan trọng này bằng cách sử dụng mã trong hai khung phổ biến nhất – TensorFlowPyTorch.
  • Cấu trúc thần kinh (Neural Architectures) để làm việc với hình ảnh và văn bản. Chúng tôi sẽ đề cập đến các mẫu gần đây nhưng có thể không cập nhật những công nghệ tiên tiến nhất.
  • Các cách tiếp cận ít phổ biến hơn đối với Trí tuệ nhân tạo như Genetic AlgorithmsMulti-Agent Systems.

Chương trình giảng dạy bao gồm các bài học thực tế, câu hỏi và phòng thí nghiệm.

Là người đam mê công nghệ, tôi thích viết các bài hướng dẫn và hướng dẫn hữu ích về hệ điều hành, hệ thống phần cứng, ngôn ngữ lập trình và điện thoại di động (iOS, Android). Tôi thích thử nghiệm và khám phá các kỹ thuật SEO mới cũng như chiến lược tối ưu hóa trang web.

Home » Hướng dẫn thông minh » Trí tuệ nhân tạo cho người mới bắt đầu (Khóa học miễn phí của Microsoft)
Để lại một bình luận