macOS에서 Safari에 저장된 비밀번호에 액세스하고 내보내는 방법.

MacOS는 보안을 유지하고 개인 정보에 효율적으로 접근할 수 있는 강력한 도구를 사용자에게 제공합니다. Mac 사용자이고 Safari를 기본 브라우저로 사용하는 경우 이 튜토리얼에서는 macOS의 Safari에 저장된 비밀번호에 액세스하거나 내보낼 수 있는 두 가지 방법을 보여줍니다.


Există numeroase aplicații disponibile pentru stocarea securizată a parolelor tale, dar pentru utilizatorii de Mac, abordarea cea mai înțeleaptă este să-și gestioneze parolele în Safari și în Keychain Access. Acestă opțiune oferă beneficii semnificative, deoarece, în conformitate cu riguroasele standarde de securitate impuse de Apple, parolele pot fi accesate și sincronizate pe toate dispozitivele tale Apple – fie că este vorba de iPhone, Mac sau iPad – atâta timp cât acestea sunt conectate la același cont Apple/iCloud și opțiunea de sincronizare a parolelor este activată. Alegând să utilizezi Passwords & Keychain, beneficiezi nu doar de securitatea robustă a platformei Apple, ci și de o experiență fluidă și unificată în gestionarea și accesarea parolelor tale pe întreaga gamă de dispozitive.

macOS의 Safari에 저장된 비밀번호에 액세스하는 방법

Pentru accesarea parolelor stocate în browser-ul Safari, nu ai nevoie de cunoștinte avansate. Pe scurt, tot ce trebuie să faci este să accesezi meniul “Safari” > “Preferences” > “Passwords”. De aici vei putea să vizualizezi numele de utilizator și parolele salvate în Safari.

1. 화면 좌측 상단에 '메뉴'가 있습니다.Safari"를 클릭한 후 "를 클릭하세요.Preferences“.

2. 창에서 "Preferences", 탭을 선택하세요"Passwords” (비밀번호) 옵션의 맨 윗줄에 있습니다. 이를 통해 Safari에 저장된 비밀번호를 보고 관리할 수 있습니다.

3. 시스템에서 사용자 계정 비밀번호를 사용하여 로그인해야 할 수도 있습니다. Mac 저장된 비밀번호에 액세스합니다. 계속하려면 올바른 비밀번호를 입력했는지 확인하세요. 생체인식으로 인증할 수도 있습니다. Apple Watch 또는 Touch ID.

Safari에서 비밀번호에 액세스
Access Passwords in Safari

4. 로그인 후 "Passwords"를 선택하면 Safari에 비밀번호가 저장되어 있는 모든 웹 주소 목록이 표시됩니다. 비밀번호와 사용자 이름을 보려면 "i" 기호를 클릭하세요.

계정 및 비밀번호 표시
계정 및 비밀번호 표시

5. 다음 상자에는 저장된 비밀번호를 보고 편집할 수 있는 옵션이 있습니다. 점으로 표시된 비밀번호 위로 마우스를 가져가면 비밀번호를 볼 수 있습니다. 클립보드에 저장하려면 비밀번호를 클릭하세요.

macOS에서 Safari에 저장된 비밀번호에 액세스하고 내보내는 방법.
macOS에서 Safari에 저장된 비밀번호에 액세스하고 내보내는 방법.

또한 이 화면에는 저장된 비밀번호 관리 옵션이 있습니다. 비밀번호를 업데이트하거나, 비밀번호를 삭제하거나, 온라인 비밀번호 업데이트 링크(Change Password on Website).

비밀번호 동기화를 활성화한 경우 iCloud, 변경 사항 Passwords Safari에서는 모든 기기에 미러링됩니다. Apple. iPhone, iPad, MacBook.

macOS의 Safari에서 저장된 비밀번호를 어떻게 내보내나요?

macOS의 Safari에 저장된 비밀번호를 내보내는 것은 간단한 과정이지만, 이 옵션을 사용할 때는 비밀번호가 암호화되지 않은 상태로 CSV 파일에 저장되므로 주의가 필요합니다. 이 파일을 여는 사람은 누구나 저장된 모든 자격 증명을 볼 수 있습니다.

정보 보안을 보장하려면 내보낸 파일을 주의 깊게 처리하는 것이 중요합니다.

1. 브라우저 상단 표시줄에서 접속하세요. Safari: File > Export > Passwords.

Safari 비밀번호 내보내기
폭로하다t Safari Passwords

2. 아직 로그인하지 않았다면 사용자 계정 비밀번호를 입력하세요. Mac 저장된 비밀번호에 액세스합니다.

3. 파일 저장 CSV 브라우저에 저장된 비밀번호로 Safari ~에 Mac.

이 단계를 통해 macOS의 Safari에 저장된 비밀번호를 성공적으로 내보냈습니다. 이제 내보내기 파일을 백업에 사용하거나 필요한 경우 비밀번호를 다른 애플리케이션이나 서비스로 가져올 수 있습니다.

기술에 열광하는 저는 운영 체제, 하드웨어 시스템, 프로그래밍 언어 및 휴대폰(iOS, Android)에 대한 튜토리얼과 유용한 가이드를 작성하는 것을 좋아합니다. 나는 새로운 SEO 기술과 웹 최적화 전략을 실험하고 발견하는 것을 좋아합니다.

Home » 스마트 튜토리얼 » macOS에서 Safari에 저장된 비밀번호에 액세스하고 내보내는 방법.
코멘트를 남겨주세요